Tribunals d'Oposicions


01 Mar, 2018

Resolució ENS/292/2018, de 21 de febrer, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutgar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. 

Resolució