Oposicions 2018. Inici de les proves


07 Mar, 2018

  • A la llista consten els aspirants distribuïts per tribunals, així com el lloc on es realitzaran les proves.   
  • En totes les especialitats, el dia 13 d'abril de 2018, a les 16 hores, es realitzarà la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, i a continuació la prova de coneixement de les dues llengues oficials a Catalunya. 

Consulta la llista

RESOLUCIÓ ENS/349/2018, de 27 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.