Adjudicacions de destinacions provisionals. Professorat interí i substitut


24 May, 2018

El professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament està obligat a participar en aquest procediment.

Per a consultes de tipus informàtic poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció Unificat (SAU) del Departament d'Ensenyament, tel.: 900 82 82 82 (opció 4) /sau.tic@gencat.cat.

Accés a l'aplicació