Consulta i modificació de dades de la Borsa de Personal Docent


24 May, 2018

Les persones interessades poden consultar les dades de la borsa de treball del curs 2017-2018 (són les que es tenen en compte per als nomenaments d'aquest curs 2017-2018).

Del 24 de maig al 7 de juny les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball del curs 2018-2019 (són les que es tenen en compte per als nomenaments del curs 2018-2019); les modificacions que es facin en aquest període tenen efecte a partir del 27 d'agost del 2018.

Les persones que durant el curs 2017-2018 podien manifestar la seva conformitat de continuar formant part de la borsa si no ho fan abans del 8 de juny de 2018 deixen de formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

1. Calendari

A) Modificació de les dades de la borsa: del 24 de maig al 7 de juny de 2018> Accés a l'aplicació.

B) El número d'ordre de la borsa es provisional; el termini per presentar reclamacions contra aquest número és del 24 de maig al 7 de juny de 2018> Formulari de reclamació.

 

  • Borsa provisional: 24 de maig de 2018
  • Període per presentar reclamacions: del 24 de maig al 7 de juny de 2018
  • Confirmació de la continuïtat a la borsa (els interins de la borsa del curs 2018-2019 que tenen un número d'ordre  superior o igual a 40.000 o no tenen temps de servei): del 24 de maig al 7 de juny de 2018
  • Borsa definitiva: primera quinzena de juliol de 2018
  • Nomenaments telemàtics d'estiu: finals d'agost de 2018
  • Modificació de les dades de la borsa: 14,15,16 i 17 de setembre de 2018 i la darrera setmana dels mesos d'octubre de 2018 i març de 2019

2. Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions

Assignació de número d'ordre. Les persones que van superar la fase d'oposició però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d'ordre superior a 40.000 i inferior a 45.000.

Les persones que van aprovar la fase d'oposició però que no van estar seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número d'ordre inferior a 40.000 mantenen el número que tenien assignat. 

3. Llocs de treball específics

Les persones que formen part de la borsa de treball poden consultar l'aplicació Consulta de dades els llocs específics per als quals tenen el perfil professional en funció de la informació que consta en el registre informàtic del Departament. 

Les persones que formen part de la borsa poden sol·licitar el reconeixement de perfils professionals mitjançant l'acreditació d'algun dels requisits demanats.

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona resoldran les sol·licituds i una vegada reconeguts, les persones interessades podran demanar voluntàriament ocupar els llocs específics corresponents.

Les sol·licituds presentades fins al 31 de maig tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs.

Les sol·licituds presentades a partir d'aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins la convocatòria següent.

4. Sol·licitud de baixa temporal

Les persones que durant tot el curs 2018-2019 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar a l'àrea territorial demanada com a preferent abans del 13 de juny de 2018> Formulari de sol.licitud.