Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)


06 Jun, 2018

Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment. Sol.licitud

El professorat, voluntàriament, formalitza, mitjançant document escrit, la seva disponibilitat a realitzar una entrevista amb la direcció del centre.

El document de disponibilitat, conjuntament amb el seu currículum, s'ha de lliurar necessàriament a l'adreça electrònica del centre en el termini establert i ha de facilitar el seu correu electrònic i telèfon. 

Llistat i més informació