Professors que han superat el procés selectiu. Adjudicacions d'estiu 2018


13 Jun, 2018

Tots els aspirants seleccionats han de formalitzar la sol.licitud de destinació del curs 2018-19 mitjançant l'aplicació informàtica d'aquesta pàgina, que estarà disponible quan la Comissió de Selecció faci pública la llista definitiva dels seleccionats. 

Accés a la sol.licitud (amb identificació ATRI)

Accés a la sol.licitud (amb identificació XTEC)