Criteris per a la gestió de la borsa durant curs 2018-2019


11 Jul, 2018

1.     Criteris per a la gestió de la borsa durant curs 2018-2019

A) Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019.

Atenció! Punt. 1.3.3. Durant el curs 2018-2019, les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent podran demanar no participar en els nomenaments telemàtics mitjançant una aplicació que permetrà autogestionar la disponibilitat. La no disponibilitat i la nova disponibilitat tindrà efectes el dia següent de fer la sol·licitud. 

Fins que s’informi una data de finalització de la no disponibilitat aquesta estarà vigent.

B) RESOLUCIÓ ENS/ /2018, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019.  

Al llarg del curs 2018-2019 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 14,15,16 i 17 de setembre, la darrera setmana del mes d'octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.