El Departament d’Educació encobreix casos d’assetjament laboral


04 Dic, 2019

La Secretaria General i la instructora del cas, adscrita a la Inspecció de Serveis del Departament d’Educació, ignoren els informes elaborats per una comissió d’experts de Funció Pública i eviten expedientar un director.

Ara ja fa més d’un any, 3 treballadors/es van denunciar davant Funció Pública assetjament laboral per part del director del seu centre. Una comissió formada per personal tècnic de l’especialitat d’ergonomia i psicosociologia aplicada i personal sanitari va investigar els fets i va emetre un informe on s’evidenciava que el denunciat havia participat d’accions, sostingudes en el temps, susceptibles de ser tipificades com a faltes greus o molt greus dirigides cap els docents i personal laboral.

Mesos més tard, la Inspecció de Treball va recolzar aquest informe, notificant l’incompliment de fins a 4 articles de la Llei 31/95 de Prevenció de riscos laborals i del Protocol establert per aquest tipus de casos, proposant una indemnització i la imposició de mesures correctores per al compliment de la normativa al Departament d’Educació. 

Malgrat les recomanacions de la Comissió d’investigació a incoar un expedient disciplinari per la constatació d’actuacions hostils sistemàtiques i dirigides d’assetjament psicològic, la  Secretaria General d’Educació va instruir una informació reservada, en comptes d’obrir un expedient, que va concloure en el reconeixement de dues possibles faltes lleus,  no demostrables per prescripció de temps. 

Sorprenentment, a la mateixa Resolució emesa per la Secretaria General es reconeix que el director del centre “no té les capacitats necessàries i obligades de qualsevol càrrec de comandament públic”. 

Davant aquests fets els sindicats sotasignants manifestem la nostra indignació per la impunitat davant les pràctiques d’alguns càrrecs directius i denunciem la perversió del sistema que deixa indefenses les víctimes als centres educatius. 

Exigim, per tant, l'aplicació de mesures disciplinàries d’acord amb la Resolució de Funció Pública, la impugnació de la resolució del Departament i una revisió dels protocols d’assetjament, per tal de garantir l’aplicació de mesures disciplinàries que acabin amb la impunitat i els amiguismes.

USTEC-STES, CCOO, CGT, INTERSINDICAL-CSC, ASPEPC-SPS, UGT, ANPE