El Departament rectifica


12 Dic, 2019

El Departament rectifica

Davant les protestes d’ANPE i altres sindicats, el Departament rectifica i comunica els/les afectades que cobraran la nòmina al desembre:

“En relació amb el nostre correu electrònic de 3 de desembre de 2019 en què se us comunicava que per qüestions pressupostàries els havers corresponents al nomenament atorgat al l’acte telemàtic del mateix dia no es podrien abonar per la nòmina de desembre de 2019, us comunico que el D. de Vicepresidència i Hisenda de la Generalitat de Catalunya finalment ha assignat pressupost.

Per això, us faig avinent que la nòmina de desembre de 2019 us serà satisfeta”.

Com veieu, no deu ser tan difícil rectificar i fer les coses bé, només és qüestió de voluntat!