Els docents substituts pendents de nòmina cobraran al mes de novembre


12 Nov, 2020

Fa uns dies denunciaven que alguns substituts, contractats des de setembre, encara no havien cobrat ni un euro, fet que va provocar que algun d’ells haguessin de renunciar al seu nomenament, perquè no podien fer front al lloguer i les despeses que els causava tenir la feina lluny de la seva residència habitual.

Després de dos llargs mesos, ahir José Ignacio García Plata, director general de Professorat i Personal de Centres Públics de la Generalitat va dir a Els Matins que aquests docents, uns dos-cents, segons va declarar, cobraran al novembre, i va afegir: "El volum de contractació i gestió ha estat molt elevat i la situació ha estat excepcional. Demanem disculpes!” Hem hagut de treballar dissabtes, diumenges i, fins i tot, el dia de la Diada!

Lamentable i inacceptable la resposta del director general!

ANPE vol replicar al Sr. García Plata que els docents també treballem dissabtes, diumenges i festes de guardar i que això no hagués passat si el Departament hagués planificat amb suficient antelació la dotació de docents necessària per afrontar la situació excepcional d’aquest curs.

Veure l’entrevista: els-dos-cents-mestres-substituts-pendents-de-nomina-cobraran-al-novembre