Cobrament paga extra 2014


27 Sep, 2021

retribucions

 

Tot el personal del sector públic percebrà, com molt tard a la nòmina de novembre, el 55% de la paga sostreta al 2014.

Important: El pagament es farà d’ofici a tot el personal, en actiu o no, i només hauran de presentar la Sol.licitud devolució paga extra 2014 aquelles persones que hagin canviat les seves dades bancàries.

  1. El personal que ha deixat de prestar serveis (per extinció de la relació de serveis, per haver passat a altres situacions administratives o per canvi de destinació al sector públic o a d’altres administracions), sempre i quan hagi modificat les seves dades bancàries.
  2. En cas de defunció de la persona amb dret a l’abonament de les quanties corresponents, als hereus conforme a les normes del dret civil, amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre devolucions corresponents a la paga extraordinària de 2012 i/o 2013.

A la nòmina de setembre s'abonen els endarreriments corresponents a la pujada salarial del 0,9% (gener-agost).

sol.licitud-retorn-paga-2014