Titulacions requerides per accedir a les especialitats d'EES i PSI


20 Oct, 2021

legislació

Les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), canvien a partir del curs 2022-2023”, però no afectarà:

  • Els docents que ja estan en possessió d’una titulació o estan matriculades en estudis que fins ara permetien exercir les especialitats d’EES i PSI, podran exercir aquestes especialitats sempre i quan s’inscriguin a la borsa abans del 31/10/2023.
  • Els Interins/es i substituts/es que tenen aquestes titulacions i han treballat o estan treballant en l’actualitat en aquestes especialitats o que actualment tenen activades les especialitats, però no les han exercit mai, podran continuar-ho fent i exercir-les en el futur.
informe-sobre-les-titulacions-per-accedir-a-les-es