25-N. DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA


24 Nov, 2021

imatge-defensor

25-N. DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

PINTA L'EDUCACIÓ DE TARONJA

POSEM FI A AQUESTA XACRA!

ANPE aposta per l'Educació com a eina fonamental per erradicar la violència contra les dones

El nostre alumnat necessita trobar a les aules, des dels seus primers anys, patrons socioculturals no discriminatoris de normalitat i d’igualtat pel que fa a les relacions de gènere. Per aquest motiu, ANPE destaca el paper que està desenvolupant el professorat, a través del seu treball diari a les aules, per assentar els fonaments de respecte  necessaris en les futures generacions. No obstant això, som conscients que l'esforç exclusiu dels professionals de l'educació no és suficient. És deure i obligació de les administracions i del conjunt de la societat unir esforços en una sola direcció i amb un únic fi: eliminar la violència contra les dones

Per això, ANPE demana una major inversió tant en formació específica per al professorat com en recursos humans, especialment dins del servei d'Orientació dels centres educatius. Potenciar les escoles amb les famílies, i redoblar la col·laboració amb les diferents institucions locals són altres de les mesures necessàries per avançar en l'erradicació d'aquesta 'pandèmia' que al segle XXI segueix representant la violència contra la dona.

En els darrers anys s'han donat passos ferms, però insuficients, en aquest sentit. Per això, és necessària una major inversió per part de les administracions públiques per implantar mesures eficaces que permetin conscienciar i dotar les futures generacions d'eines suficients per distingir, prevenir, evitar i denunciar qualsevol acte de violència física, sexual i psicològica contra la dona, especialment en un moment històric en què internet i els dispositius mòbils han aportat noves formes d'agressió.

El 25 de novembre, amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, des d'ANPE, sindicat de l'ensenyament públic, seguirem defensant la necessitat de millorar el clima de convivència a les aules com a part de l'educació integral de l’alumnat. Una educació basada en la igualtat dels drets i oportunitats de totes les persones, sense distinció de sexe ni de cap altre tipus de discriminació, i encaminada a eliminar qualsevol tipus de violència en totes les seves formes.