EXTERIOR. Publicació dels llistats dels Concursos per al personal docent i d’assessors tècnics a l’exterior de la convocatòria 2


23 Feb, 2022

exterior_3

1) Publicación de los listados del Concurso para  personal  docente y de asesores técnicos en el exterior por funcionarios de carrera. Convocatoria 2021-22

2) Fechas probables celebración primera prueba para Asesores y para docentes en el exterior. Convocatoria 21/22

  • Asesores en el exterior:  día 6 de mayo por la tarde. 
  • Docentes en el exterior: día 7 de mayo por la tarde 

Se incluyen documentos pdf con estadísticas de los participantes en ambas convocatorias.

estadística-lista-provisional-docentes-exterior

estadística-lista-provisional-asesores-exterior