Propers Nomenaments Telemàtics


28 Jun, 2022

nomenaments

Els dies 11 i 20 de juliol, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona faran els actes de nomenaments telemàtics per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants que estiguin pendents d’assignació.

Informació per al curs 2022-2023

Per adjudicar les vacants pendents d'assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics els dies 11 i 20 de juliol de 2022.

S'estableixen les següents franges horàries de connexió des del web següents per acceptar la plaça assignada:

  • De 10 a 11.30 hores

Serveis Territorials del Departament d'Educació al Maresme-Vallès Oriental

Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona

Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona Comarques

Serveis Territorials del Departament d'Educació al Vallès Occidental

Serveis Territorials del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre

  • De 12 a 13.30 hores

Consorci d'Educació de Barcelona

Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat

Serveis Territorials del Departament d'Educació a Tarragona

Serveis Territorials del Departament d'Educació a Lleida

Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central

S'informarà de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

Nomenaments per a l'adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes).

El 5 de juliol, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de personal docent del servei territorial corresponent o Consorci d'Educació de Barcelona.

Més informació: 

  • Funcionament de l'adjudicació de places
  • Primera vacant o substitució
  • Finalització de la vacant o substitució
  • Resolució de dubtes