Publicada al DOGC la Convocatòria del Concurs de Mèrits


05 Sep, 2022

concurs-de-mèrits

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent

Convocat el procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent de 12.859 places, per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació.

Formalització de la sol·licitud de participació

Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant un únic formulari de participació. Aquesta inscripció es fa obligatòriament mitjançant procediment telemàtic amb una identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.

Les persones que desitgin participar en més d'una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d'aquestes, per ordre de preferència en el mateix formulari. Aquesta priorització es tindrà en compte en el cas que la persona aspirant pugui ser seleccionada en més d'una especialitat de les sol·licitades. Una vegada s'hagi formalitzat el formulari no es podrà modificar l'ordre de preferència ni fer-ne un de nou.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

  • Llista provisional de persones admeses i excloses: novembre de 2022 (previsió)
  • Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Web del Departament

Sol.licitud:

Sol·licitud de participació (amb codi d’usuari GICAR)

Sol·licitud de participació (amb certificat digital)