PLACES D' ESTABILITZACIÓ A CONVOCAR PEL CONCURS DE MÉRITS A TOT L'ESTAT


27 Sep, 2022

concurs-de-mèrits

ANPE et facilita la consulta de les places a convocar per concurs de mèrits en les diferents CCAA. CONSULTA AQUÍ les places per cossos i especialitats.

RECORDA QUE:

Termini provisional de sol·licituds: 21 de novembre a 21 de desembre. (Per a les CCAA que participin en el concurs estatal)

Malgrat les convocatòries es facin en cada CCAA, es podran demanar  places en qualsevol de les CCAA participants: de moment TOTES menys Catalunya País Basc i y Galícia que realitzen convocatòries pròpies.

La sol·licitud es presentarà en la Comunitat Autònoma de la primera petició i es realitzarà una per cada especialitat en la que es participi. 

En aquest concurs de mèrits no hi ha més requisit per participar que el de la titulació que habiliti per a la docència segons el RD 276/2007 i les seves modificacions posteriors i el de llengua pròpia, segons la Comunitat Autònoma. 

El barem i els  criteris a aplicar es basaran en el RD 270/2022 per a aquestes places d'estabilització per concurs de mèrits.

Des d'ANPE et seguirem informant

#concursdemerits #anpecatalunya #anpeambtu