Concurs de Mèrits: Canvi de Data


15 Feb, 2023

Atenció! La publicació del llistat provisional de valoració dels mèrits, que estava prevista per al 16 de febrer, es posposa a la setmana del 20 al 24 de febrer.

A partir de la publicació del llistat hi haurà 10 dies hàbils per presentar reclamacions en el cas que no s’estigui d’acord amb la puntuació d’algun apartat. Es publicarà la puntuació total i la puntuació desglossada per apartats de cada aspirant, que es podrà consultar a l'espai personal de l’aplicatiu. Les reclamacions es faran al mateix aplicatiu i a cada apartat hi haurà la possibilitat de fer l'al·legació corresponent i adjuntar la documentació pertinent. No hi haurà resposta a les reclamacions, només es veurà si han estat acceptades quan es publiqui el llistat definitiu.

Es publicaran també llistats ordenats alfabèticament per especialitat amb la puntuació total, am la puntuació per apartats i l’ordre de prioritat de petició de l’especialitat.  Els llistats seran públics i els podrà consultar tothom.

Es preveu que el 31 de març es farà públic el llistat definitiu del concurs de mèrits.