Concurs de Mèrits: Reconeixement dels serveis prestats previs a la condició de funcionari


08 Sep, 2023

Tots aquells/es que hagin adquirit la condició de funcionari/a de carrera pel Concurs de Mèrits i canvien de comunitat, han de demanar a la comunitat, on havien prestat serveis com a interí/na, el Certificat de l’Annex I, per al reconeixement dels serveis prestats (triennis, estadis).

  • Els companys/es que marxen de Catalunya, perquè han obtingut plaça en el Concurs de Mèrits en altres comunitats, han de demanar aquest certificat per l’ATRI> Expedient> Sol·licituds a recursos humans> Les meves sol·licituds> Alta sol·licitud i, al desplegable, triar Certificats> Certificat de l’Annex I.
  • Els companys/es que han obtingut plaça a Catalunya, provinents d’altres comunitats, han de demanar el Certificat de l’Annex I en la comunitat on havien prestat serveis i han d’enviar aquest certificat per l’ATRI> Expedient>Sol·licituds a recursos humans> Les meves sol·licituds> Alta sol·licitud i, al desplegable, triar Reconeixement de serveis prestats en altres administracions.

Sembla que la propera setmana es publicarà una nova llista de seleccionats/des al concurs de mèrits, on es recollirà les últimes renúncies rebudes i també les que es puguin produir pels seleccionats/des que no hagin pres possessió.