Valoració definitiva dels mèrits i proposta de persones seleccionades


14 Nov, 2023

Proposta de les persones seleccionades per l'estimació del seu recurs, renúncies, no acreditació de requisits, i proposta de noves persones seleccionades (13.11.2023)

Annex 1. Proposta de persones seleccionades per l'estimació del seu recurs

Annex 2. Renúncies presentades per persones proposades com a seleccionades

Annex 3. Renúncies presentades per persones aspirants als drets de participació

Annex 4. Persones aspirants que no acrediten els requisits 

Annex 5. Proposta de noves persones seleccionades 

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, per la que es fa pública una nova proposta de persones seleccionades al concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost (13.11.2023)