Termini Extraordinari Integració PTFP en PS


13 Feb, 2024

 

S'han publicat les llistes definitives del procés d'integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d'ensenyament secundari.

Annex 1. Llista definitiva de personal funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional proposat per a la seva integració en el cos de professors d’ensenyament secundari.

Annex 2. Llista definitiva de persones sol·licitants excloses per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari.

Pots interposar un recurs administratiu a les llistes definitives, del 13 de febrer fins al 12 de març de 2024, ambdós inclosos.