Destinacions provisionals per al curs 2024-2025


24 Abr, 2024

Presenta la sol·licitud a l'adjudicació de destinacions provisionals docents i fes-ne el seguiment

1. Personal funcionari de carrera i Personal seleccionat en el concurs oposició extraordinari:

Si ets personal funcionari o has estat seleccionat en el concurs oposició extraordinari (d'estabilització de plantilles) o en convocatòries anteriors, pots presentar la sol·licitud del 24 d'abril al 8 de maig de 2024.

Accés a la sol.licitud

Horari de l'aplicació per presentar la sol·licitud:

De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores.

Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores.

(Avís: El primer dia en què s’obre el termini, l’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a partir de les 9 hores.)

2. Personal funcionari de carrera d'altres comunitats autònomes:

Si ets personal funcionari de carrera d'una altra comunitat autònoma, pots presentar la sol·licitud del 24 d'abril al 8 de maig de 2024.

Important: Si ets personal funcionari del Departament que està prestant serveis fora de Catalunya o personal funcionari d'una altra comunitat autònoma, que ja està prestant serveis al Departament el curs actual, no has de participar-hi en aquesta modalitat: has de formalitzar la sol·licitud telemàtica del personal funcionari de carrera.

Procediment:

  • Per emplenar la sol·licitud, consulta la Resolució amb les instruccions sobre l'adjudicació de les destinacions provisionals que s'ha publicat al DOGC.
  • Presenta la sol·licitud emplenada i signada, amb el certificat de nivell C1 de català o l'equivalent i la resta de documentació, a:

a. un registre públic presencial, adreçant la sol·licitud i documentació a:

Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines

Servei de Provisió de Llocs de Treball Docents

Departament d'Educació Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona

b. un registre electrònic, a través de la petició genèrica:

  • Tens la possibilitat de signar-lo electrònicament.
  • En l'assumpte, cal que especifiquis que el destinatari és el Servei de Provisió de Llocs Docents.
  • Aquesta aplicació només permet adjuntar dos fitxers, que es poden comprimir en format ZIP.
  • Tota la documentació que has presentat i registrat, juntament amb el segell o rebut de presentació de registre, l'has d'enviar, dins del termini del 24 d'abril al 8 de maig de 2024, a l'adreça electrònica csaltresccaa.educacio@gencat.cat. És imprescindible que es pugui visualitzar el segell o rebut de presentació amb la data de registre en la documentació escanejada.
  • La teva sol·licitud es valorarà. Si s'accepta, participaràs en el procés d'adjudicació provisional en la fase d'elecció i en una especialitat ordinària (la d'oposició).
  • Les resolucions d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2024-2025 (provisional i definitiva) es publicaran durant el juliol en aquest web. Tot i això, se't comunicarà el resultat de l'adjudicació des de la bústia csaltresccaa.educacio@gencat.cat, ja que no hi tindràs accés telemàtic.

Accedeix a la sol·licitud:

Cos de mestres no dependent del Departament d'Educació

Cossos d'ensenyament secundari no dependents del Departament d'Educació