Modificació de dades i sol.licitud de no nomenament per al curs 2019/20


21 May, 2019

DOGC: Resolució de 16 de maig de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2019-2020.

Durant el període del 17 al 27 de maig de 2019, ambdós inclosos, les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent poden consultar i modificar algunes dades personals, així com les dades referents a les especialitats, els àmbits territorials corresponents als serveis territorials del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona i a la jornada de treball. També poden consultar i demanar prestar serveis en llocs de treball específics i actualitzar les peticions dels llocs de treball i centres amb característiques especials.

La modificació de les dades es pot fer mitjançant l'aplicació de la pàgina d'internet del Departament d'Educació: educació.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.

Finalitzat aquest termini, les persones que formen part de la borsa de personal interí docent no poden modificar les seves dades, a excepció de les personals, fins que s'obri un nou termini. Es preveu que durant el curs 2019-2020 s'obrin els següents terminis de modificació de dades: del 13 al 20 de setembre de 2019, del 15 al 22 de novembre de 2019, del 24 al 31 de gener de 2020, del 23 al 30 de març de 2020 i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

Sol·licituds de no nomenament per al curs 2019-2020

Les persones que durant el curs 2019-2020 no vulguin obtenir un nomenament ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 20 de juny de 2019Les persones que estiguin treballant ho han de fer entre el dia 13 i 20 de juny de 2019. Aquesta aplicació romandrà tancada del 21 de juny al 21 de juliol de 2019 i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat. Les dates d’inici i final de la no disponibilitat són les que s’indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l’endemà de la seva tramitació. Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.