Oposicions: Càlcul de la ràtio per plaça


10 Feb, 2020

 

 

Places convocades

Sol·licituds

Ràtio per plaça

Professors d’ensenyament secundari

4.892

15.488

3,17

Alemany

20

76

3,80

Anglès

535

1442

2,70

Biologia i Geologia

402

1453

3,61

Dibuix

191

621

3,25

Economia

92

501

5,45

Educació Física

280

1264

4,51

Filosofia

100

464

4,64

Física i Quimica

319

828

2,60

Francès

75

226

3,01

Geografia i Història

512

2031

3,97

Grec

17

45

2,65

Ll. Castellana i literatura

456

1050

2,30

Ll. Catalana i literatura

445

1086

2,44

Llatí

42

204

4,86

Matemàtiques

597

1144

1,92

Música

97

417

4,30

Orientació educativa

377

1756

4,66

Tecnologia

335

880

2,63

 

Places convocades

Sol·licituds

Ràtio per plaça

Professors d’escoles oficials d’idiomes

60

451

7,52

Alemany

6

51

8,50

Anglès

28

212

7,57

Espanyol

7

71

10,14

Èuscar

1

0

0

Francès

10

60

6

Grec modern

1

6

6

Italià

2

25

12,50

Japonès

1

3

3

Portuguès

2

5

2,50

Rus

1

15

15

Xinès

1

3

3

Total

5.000

16.320

3,26

 

Places convocades

Sol·licituds

Ràtio per plaça

Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

8

82

10,25

Fotografia i processos de producció

4

41

10,25

Motlles i reproduccions

1

14

14

Tècniques ceràmiques

1

16

16

Tècniques de patronatge i confecció

2

11

5,50

 

Places convocades

Sol·licituds

Ràtio per plaça

Professors d’arts plàstiques i disseny

40

299

7,48

Disseny de moda

1

13

13

Disseny de producte

2

14

7

Disseny gràfic

11

91

8,27

Història de l’art

4

54

13,50

Materials i tecnologia: disseny

3

25

8,33

Mitjans audiovisuals

11

75

6,82

Mitjans informàtics

8

27

3,38