Tancament dels Serveis Territorials


18 Mar, 2020

Els Serveis Territorials han tancat i no hi ha personal treballant, així doncs, els diferents tràmits que hagueu de fer hauran de ser telemàtics: En els serveis d'atenció al públic es prioritzarà l'atenció no presencial (punt 2.7 de la Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació als centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-).

Totes les consultes de caràcter personal s'han de fer mitjançant les consultes al gestor del portal ATRI 

Totes les consultes de caràcter general s'han d'adreçar al correu electrònic de cada servei territorial 

Les consultes en relació als nomenaments telemàtics de mestres d'educació infantil i primària i de professorat d'ensenyaments secundaris i de règim especial s'han d'adreçar també al correu electrònic del servei territorial pertinent.

#JoEmQuedoACasa

#AnpeAmbTu