Substitucions: Canvis del fet causant, IT; Oposicions


24 Mar, 2020

Els nomenaments amb canvi del fet causant de la persona titular continuaran amb la substitució des del dia en el qual es produeix la nova incidència, aplicant la continuïtat automàtica.

No s’acceptaran les demandes de reingrés sol.licitades quan es van tancar els centres. No és un reingrés per prestar serveis amb normalitat i provoca un perjudici important als substituts, situació que hem de protegir, així com la continuïtat del professorat amb els alumnes  en la reobertura dels centres.  Es publicarà aquesta instrucció.

No es donarà d’alta cap IT, independentment de la data prevista, sense el comunicat d’alta mèdic corresponent i, davant la impossibilitat de moure’s a un centre mèdic, no provocarà altes d’ofici.

Respecte a les oposicions, el Departament treballa per realitzar-les en el calendari previst o, si fos necessari, amb retocs en el calendari que no afectin substancialment el període d’oposicions, tenint en compte l’actual situació de crisi sanitària que pot comportar l’adopció de noves mesures i adaptacions de calendari.