Suspensió o interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada


25 Mar, 2020

Nota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada, del personal docent, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

nota-personal-docent-permisos-rev1