El Departament "necessita millorar" la seva gestió


25 Mar, 2020

Des d’ANPE Catalunya, emetem aquest comunicat per manifestar el malestar general que el professorat està vivint en aquests difícils moments,  a causa de les gestions administratives que està portant a terme el Departament.

El Departament d’Educació no està donant unes directrius clares i coherents, canviant i modificant normatives, improvisant d’una setmana per l’altre (per exemple amb el canvi del fet causant IT)  i sense  poder donar una resposta immediata des dels Serveis Territorials.

Ens trobem enmig d’una crisi de país i considerem que fins que no finalitzi aquesta situació excepcional, els comunicats cal fer-los arribar a tothom  per tal que coneguin la normativa i els canvis que es puguin derivar.

ANPE Catalunya demana al Departament respectar els seus treballadors/es i no prendre cap decisió que pugui perjudicar els docents, als quals no és el moment de deixar-los desprotegits.