Previsió de Dates Oposicions 2020


02 Abr, 2020

A l’espera que el Departament publiqui la modificació de la passada convocatòria, on es determinaran les dates concretes de realització de les proves de llengües i la data de presentació de la programació didàctica, l’acord assolit ahir estableix:

Prova de llengües oficials: primera setmana de setembre de 2020

Presentació de la programació didàctica: primera setmana de setembre de 2020

Primera prova (defensa i presentació de la programació didàctica i de la unitat didàctica): setembre/primera quinzena d'octubre de 2020

Segona prova (Part A: Supòsit pràctic i lectura; Part B: Desenvolupament del tema): octubre/novembre de 2020

Valoració dels mèrits: desembre de 2020

Resolució de declaració d'aspirants seleccionats: gener de 2021

Web Departament

 

#AquestVirusLaturemUnits

#JoEmQuedoACasa

#AnpeAmbTu