Publicació resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa d'1 d'abri


26 Jun, 2020

Admesos i exlosos a la borsa d'1 d'abril:

Es poden presentar reclamacions del 26 de juny al 6 de juliol de 2020.

Les reclamacions s'han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica. Les sol·licituds s'han d'entrar indicant el departament, el tema i el subtema - Departament: Educació; Tema: Educació i formació; Subtema: Docents -.
També es poden presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l'àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i han prestat serveis, poden accedir a la llista provisional d'admesos i exclosos. No obstant això, per a aquestes persones, el número de barem coincideix amb el número d'ordre obtingut en la confecció de la llista per al curs 2020-2021 de les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent, dins del col·lectiu de persones que han prestat serveis d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquestes persones no poden presentar reclamació contra la llista provisional d'admesos i exclosos que es publica ara, atès que ja van tenir la possibilitat de reclamar contra el número d'ordre que van obtenir per al curs 2020-2021.