• Noticia destacada

Inscripció a la Borsa de Personal Docent


28 Jul, 2020

Cossos i especialitats convocats. Els serveis territorials convoquen les especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds. La relació d’especialitats es pot modificar els dies 1 i 15 de cada mes, segons les necessitats que es produeixinAccés a la consulta

Sol.licitud d’inscripció 

Per als sol·licitants de les especialitats en què es requereix l'acreditació en formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica) però que no la tinguin encara:

  • han de seleccionar el títol que acredita aquest compromís a la pestanya "Dades acadèmiques" de l'aplicació, i
  • han d'emplenar i signar el formulari de compromís  i presentar-lo juntament amb el resguard de la sol·licitud d'accés a la borsa de treball (que s'obté des de l'aplicació una vegada tramitada la sol·licitud).

La sol·licitud que genera l'aplicatiu, un cop signada, i la documentació justificativa, s'han de presentar al registre dels serveis territorials de l'àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.