Atenció, Opositors: Consulteu TAULER DE L’ASPIRANT,


02 Sep, 2020

importante

Com a conseqüència de la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es va dictar la Resolució EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la Resolució de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8150, de 9.6.2020), que estableix la data de l'inici del procediment selectiu:

  • Dia de la prova de llengües: 4 de setembre de 2020, a partir de les 16 hores
  • Dia de l'acte de presentació: 5 de setembre de 2020, a partir de les 10 hores (convocatòria en franges horàries)

Els tribunals convocaran les persones aspirants a l'acte de presentació, distribuïdes en diferents franges horàries, a partir del dia i l'hora d'inici establerta en la resolució esmentada, per tal que entreguin la programació didàctica de forma individual.

Totes les persones aspirants han de consultar a l'aplicació del Tauler de l'aspirant l'hora en què estan convocades per a l'entrega de la programació didàctica. No es podrà accedir a l'edifici seu del tribunal fora de l'hora indicada pel tribunal en la convocatòria corresponent.

S'ha aprovat el document "Indicacions per a l'inici del procés selectiu" que estableix qüestions que les persones aspirants hauran de tenir en compte per a l'accés als centres on es celebraran els actes de la prova de llengües i d'entrega de la programació didàctica de forma individualitzada.

 

Web del Departament