Canvis a la borsa de personal docent


21 Oct, 2020

bolsa

El Departament d’Educació ha presentat a la Mesa Sectorial una modificació en la gestió de la borsa que complementa la nova mesura que permet rebutjar un nomenament i no ser expulsat de la borsa, però perdent el número de barem durant un curs. La nova mesura apunta el següent: "En cas que es perdi el número de barem per dues vegades, no es podrà participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos".

Des d'ANPE considerem que aquesta no n'és la solució, perquè cada cop més s'estan deixant baixes i places sense cobrir per manca de professorat, i que tot això passa per una manca de planificació educativa del Departament, que ja fa temps que s’arrossega, especialment en algunes matèries. A més, de nou denunciem la manca de personal en els serveis territorials, que estan saturats i no donen a l’abast per gestionar la borsa i altres tràmits del personal docent amb l’agilitat que aquests necessiten pels terminis que la mateixa administració imposa.