Modificació dels Criteris de la Borsa de Personal Docent


28 Oct, 2020

bolsa

Han modificat la part de la normativa que fa referència a les conseqüències que té el fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a preferent.

Si es renuncia o no s’accepta un nomenament durant la franja horària estipulada, es passarà al final de la llista de la borsa, amb un número superior al 200 mil per a tot el curs. Si això succeeix dues vegades, no es podrà participar en els nomenaments durant 3 mesos, passats els quals, el docent s’haurà de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat, si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.

Resolució de modificació de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021

 

Recordatori: Oberta la Borsa de Catalunya del 28 de juliol del 2020 al 17 de febrer de 2021

Termini de presentació de sol·licituds per incorporar-se a la borsa