Inscripció a les Proves extraordinària i ordinària per a l’obtenció del B1, B2 i C1 a les EOI


17 Nov, 2020

 

Inscripció a les Proves extraordinària i ordinària per a l’obtenció del B1, B2 i C1 a les EOI

1. Convocar les proves extraordinàries corresponents al curs 2020-2021 per a l'obtenció dels certificats d'anglès dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, en règim lliure, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 1.

Dates d'inscripció: a partir de les 9:00h del 16 de novembre fins al 20 de novembre de 2020 a les 23:59h.

2. Convocar les proves ordinàries corresponents al curs 2020-2021 per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, en règim oficial i lliure, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 2.

Dates d'inscripció: a partir de les 9:00h de l'1 de març fins al 5 de març de 2021, a les 23:59h.

Resolució EDU/2095/2020, d'11 d'agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2020-2021, per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.