Data Segona Prova Oposicions


24 Nov, 2020

data-segona-prova

 

Es comunica que finalment s'ha decidit convocar les persones aspirants per a la realització de la segona prova el dia 9 de gener de 2021.

Informació sobre les mesures a adoptar pels aspirants durant la segona prova i pel supòsit que en la data esmentada s'apliquin mesures de restricció de la mobilitat al Web del Departament.

Consulteu el vostre Tauler de l'Aspirant.

ANPE es congratula que el Departament hagi concretat la nova data amb més antelació dels deu dies, que havia fixat en un principi, i que la prova no es faci al mes de desembre, un mes molt complicat per als docents per les avaluacions i tot el que comporta la finalització del primer trimestre.