Curs de formació de directors i directores


01 Dic, 2020

 

El Departament d’Educació ofereix una formació de direccions en la que es treballen tots els aspectes que són significatius per a la pràctica directiva dels centres educatius, destacant la funció de lideratge pedagògic i  desenvolupant les competències necessàries per exercir un lideratge distribuït i eficaç.

Tots aquells docents que no hagin exercit mai la direcció i vulguin participar en un concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores o se’ls proposi per a un nomenament extraordinari, ja sigui per absència de candidats a la direcció o per exercir-la en un centre de nova creació, han de superar el curs de formació inicial per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic.

Tots aquells docents que estiguin o hagin estat directors o directores i es vulguin presentar al concurs de mèrits o se’ls proposi per a un nomenament extraordinari, han de superar la formació d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic.

Des de la Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic s’organitzen els dos models de formació, tant la formació inicial com la d’actualització a partir del segon trimestre d’aquest curs.

El termini per fer la sol·licitud és de l'1 al 13 de desembre de 2020.

Més informació