Finalització Oposicions 2020


28 Ene, 2021

 

RESOLUCIÓ EDU/151/2021, de 22 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

La convocatòria establia que el procés selectiu havia de finalitzar abans del 31 de gener de 2021. La nova modificació de la Resolució estableix que:

“El procediment selectiu ha de finalitzar abans del 31 de març de 2021, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals”.