Convocatòria d'oposicions cos de Mestres, PTFP, PSE (FP)


03 Feb, 2021

oposiciones2

 

RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

 

1. Places convocades

Es convoca concurs oposició per cobrir 3.490 places.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi: 597

Cos: Mestres

Nombre de places: 1.575

Codi: 591

Cos: Professors tècnics de formació professional

Nombre de places: 717

Codi: 590

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 1.198

2. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 8 de febrer fins a l'1 de març de 2021, ambdós inclosos.

3. Inici del procés selectiu

El procediment selectiu comença el dia 19 de juny de 2021. Amb caràcter previ, el dia 18 de juny de 2021 es realitza la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixements de la llengua catalana.

4. Ordre d’actuació

En l'ordre d'actuació de les persones aspirants es té en compte el procediment selectiu pel qual participen i, dins d'aquest, l'actuació la inicien aquelles el primer cognom de les quals comenci a partir de la lletra M.

Més informació: Web del Departament