Presentació de documentació de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020


26 Abr, 2021

oposicions2

Lloc on presentar la documentació: serveis territorials o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona o al Serveis Centrals del Departament d'Educació. És necessari confirmar prèviament si al lloc on es presenta la documentació s'ha de demanar cita prèvia. Si es disposa de signatura electrònica i les titulacions amb un CSV (codi segur de verificació), es pot presentar la documentació al registre electrònic.

Adreçar la documentació a: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Termini per presentar la documentació: del 28 d'abril al 17 de maig de 2021 (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC).

Molt important: Llegiu la documentació que cal presentar segons la vostra situació administrativa aquí.