MUFACE convoca les beques d’estudi


29 Abr, 2021

De què es tracta?

Ajudes econòmiques de pagament únic destinades a sufragar totalment o parcialment el cost de la matrícula i altres despeses d'inscripció per a estudis universitaris cursats pel mutualista. S'aproven per convocatòria anual de Muface.

La quantia de l'ajut és la quantitat realment abonada pel mutualista per les despeses de matriculació, amb el límit màxim de 250,00 euros per als matriculats en el curs 2020/2021. Els mutualistes titulars en alta o situació assimilada a l'alta el dia 15 d'octubre de 2020 que mantinguin aquesta condició en la data de presentació de la sol·licitud i cursin en 2020/2021 estudis dels assenyalats en l'Annex I a la Resolució de convocatòria, podran sol·licitar aquests ajuts fins el 31 d'octubre de 2021 per als matriculats en el curs 2020/2021.

La sol·licitud es realitzarà a través de la seu electrònica de Muface, procés de "Sol·licitud de Beques d'Estudi" mitjançant certificat digital reconegut, DNI electrònic, identificació Cl @ veu Permanent o Cl@ve PIN. Li recomanem la identificació Cl@ve, que no necessita targeta ni programari afegit, i pot sol·licitar per Internet, sense desplaçaments. Entre a la seu electrònica de l'Agència Tributària en l'apartat Cl@ve, i sol·liciti l'enviament d'un codi (CSV) per correu postal. Aquest codi li servirà per activar la seva clau, el que ha de fer entrant a la seu electrònica de la seguretat social (Cl@ve, gestió de contrasenyes). Pot fer-ho també a través d'una aplicació de videoconferència, informeu-vos a l'adreça electrònica de l'AEAT.

 

Més informació

Art.130 del Reglament General de l'Mutualisme Administratiu  

Resolució de 26 de març de 2021, per la qual es convoquen beques d'estudi per a mutualistes, per al curs 2020/2021 (BOE de el 6 d'abril).