ANPE RECONEIX I AGRAEIX EL GRAN ESFORÇ DELS DOCENTS DURANT AQUEST COMPLICAT CURS ESCOLAR


01 May, 2021

1-de-maig

AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DEL TREBALLADOR, ANPE RECONEIX I AGRAEIX EL GRAN ESFORÇ DELS DOCENTS PER CONTINUAR AMB EL PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE DURANT AQUEST COMPLICAT CURS ESCOLAR

El dia 1 de maig es commemora a nivell mundial el moviment d'aquells treballadors pioners en la reivindicació d'unes condicions de treball més justes i dignes.

Amb motiu d'aquest dia, ANPE vol reconèixer i agrair l'esforç i la dedicació que els i les docents estan realitzant a les seves aules dia a dia en aquest excepcional curs escolar, en el qual han demostrat el seu compromís amb l'ensenyament públic.

A l'igual que en l'últim tram del curs passat, la complicada situació que s'està vivint a causa de la pandèmia, ha portat els treballadors i treballadores de l'Ensenyament a afrontar la seva professió en unes condicions laborals, socials i personals excepcionals, que els ha suposat un enorme esforç per donar resposta a l'alumnat i aconseguir mantenir la imprescindible ensenyament presencial.

Per això, ANPE reivindica, en aquest dia, la millora de les condicions socials i laborals de professorat, la dignificació de la seva professió i la recuperació efectiva de la seva autoritat pedagògica i didàctica. Entre altres volem ja: reducció horari lectiu (18h a secundària, 23 a primària); assoliment del primer estadi als 6 anys; disminució de ràtios; reconeixement del docent com a autoritat pública; derogació del Decret de Plantilles…

Per a ANPE, és el moment d'abordar la situació del professorat i el seu futur professional, i demanda, com en altres ocasions, el desenvolupament de la professió docent per mitjà d'una Llei de la professió docent i l'Estatut de la Funció Pública Docent, que estableixin el marc imprescindible per regular un nou model d'accés, selecció i desenvolupament de la carrera professional des de l'ingrés fins a la jubilació.

També, amb motiu d'aquest dia, ANPE demana a l'administració educativa, grups polítics, famílies, agents socials, mitjans de comunicació, i en definitiva al conjunt de la societat, la dignificació de la tasca docent, i el reconeixement de l'esforç i la dedicació que els i les docents estan realitzant per portar l'Educació a tot l'alumnat.

Finalment, ANPE vol reconèixer la contribució imprescindible que aporta la docència a el desenvolupament de cada individu i al progrés social, convençuts que la tasca docent millora el món.

Barcelona, 1 de maig de 2021