Comunicat unitari sindical de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat: Cas INS Salines


03 May, 2021

catifa

 

COMUNICAT  JPD   BAIX  LLOBREGAT  CAS INS  SALINES

Després de la darrera reunió extraordinària del comitè de salut i seguretat del Baix Llobregat, des de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat volem manifestar la nostra més ferma indignació pel que fa al posicionament de la direcció del Servei Territorial de negar l’existència d’assetjament laboral per part del director de l’Institut les Salines, malgrat la resolució de Funció Pública que acredita l’existència d’assetjament laboral en tres dels casos denunciats durant el curs 19-20, 

  1. És inacceptable que amb informes de Funció Pública realitzats per experts en la matèria, inspecció de treball i del síndic de greuges on reconeixen els fets d´assetjament laboral, el Departament d’Educació només vegi un “conflicte interpersonal propi de la naturalesa humana” quan, per exemple, les resolucions de la Direcció General de Funció Pública proposen “la incoació d’un expedient disciplinari al director del centre esmentat, perquè hi ha indicis clars d’assetjament psicològic laboral o d’una altra discriminació a la feina”. En cap moment ha contactat ni s'ha interessat amb les persones assetjades i víctimes per interessar-se per la seva situació personal.

  2.   Dos anys després d'haver-se realitzat l´avaluació de riscos psico-social al centre   (estudi que, per altra banda, es va dur a terme amb formularis genèrics sense adaptar-se, en cap circumstància, a les particularitats del cas a avaluar i ni tan sols entrevistar-se amb les persones afectades) encara no han presentat el resultat al claustre, incomplint tot tipus de procediment administratiu.

3.       Constatem la vulneració de drets bàsics recollits a la constitució espanyola, estatut dels treballadors i a la llei prevenció riscos laborals. Ens preguntem si aquesta és la manera que el servei territorial vetlla pel compliment dels drets laborals dels seus treballadors i les seves treballadores.

La reunió mantinguda el dia 16 d’abril va finalitzar sense cap proposta per part de la direcció territorial, en quant a la resolució del conflicte laboral derivat pels casos d’assetjament laboral a tres ex-treballadors del centre. La nostra proposta és molt clara i està avalada pels informes públics realitzats, després d´una investigació, per part d´experts en la matèria. 

Exigim el cessament de les seves activitats com a director del centre ja que no està capacitat per a realitzar aquesta tasca.

Exigim que el Departament cessi a l’actual director del centre a les seves funcions, ja que com es reconeix a la mateixa resolució signada per la Secretaria General d’Educació “no té les capacitats necessàries i obligades de qualsevol càrrec de comandament públic”.

Davant del presumpte encobriment per part de la Directora territorial del Baix Llobregat, Elena Ferreiro Nieto, recentment nomenada a l´estiu del 2020, demanem la seva dimissió que per la seva gravetat atempten contra la integritat dels treballadors i treballadores dels Serveis Territorial del Baix Llobregat.

Davant aquesta situació, com a Junta de Personal Docent i en representació dels treballadors i treballadores de l’àmbit educatiu, estem estudiant prendre mesures legals contra els SSTT del Departament d’Educació atesa la seva posició de passivitat  i presumpte encobriment als gravíssims fets que reconeixen els informes esmentats. 

 

 

comunicat-jpd-baix-llobregat-cas-ins-salines