ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS


01 Jun, 2021

adjudicacions

RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

 

Personal funcionari de carrera i en pràctiques

Presentació de sol·licituds: de l'1 al 10 de juny de 2021

Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera d'altres comunitats autònomes:

Accés a l’aplicatiu

 

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 21 al 31 de maig de 2021

Més informació: Web del Departament

 

adjudicacions-provisionals-curs-2021-22