OPOSICIONS 2021: Orientacions i criteris d'avaluació. Tribunals. Sol.licituds presentades


29 May, 2021

criteris-d-avaluació

a) Orientacions i criteris d'avaluació

Cos de mestres

Cos de professors tècnics de formació professional

Cos de professors d'ensenyament secundari

b) Tribunals 

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, i per quatre vocals de de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball en centres o serveis educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal.

S'ha publicat la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual nomenen els tribunals del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Seus dels tribunals i comissions

 

 

 

sol.licituds-presentades-per-especialitat