Increment retributiu del 0,9% i cobrament del 55% de la paga de 2014


27 Ago, 2021

acció-sindical

 

  • L’augment, que té efectes des de l’1 de gener de 2021, s’aplicarà ja a la nòmina de setembre
  • Els servidors públics recuperaran el 55% de la paga extraordinària del 2014 en la nòmina de novembre

El Govern ha aprovat el Decret llei que regula l’increment del 0,9% de la massa salarial del personal de la Generalitat de Catalunya, amb la previsió que es faci efectiu en la nòmina de setembre i amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2021.

La proposta de l’Executiu, acordada amb els sindicats en el marc de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAG), trasllada tant a les retribucions bàsiques com a les complementàries l’augment màxim del 0,9% establert a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.

La remuneració del president de la Generalitat, del vicepresident i dels consellers queda congelada. Així mateix, l’increment salarial tampoc s’aplicarà a les pensions dels expresidents, que es regeixen per una normativa pròpia. L’augment sí que repercutirà en els sectors amb els quals l’Administració té concerts, com l’escolar o el sanitari.

Recuperació del 55% de la paga extraordinària del 2014

El Decret llei també inclou el retorn del 55% de la paga extraordinària que els treballadors públics van deixar de percebre el 2014. D’aquesta manera, es dona compliment a l’acord assolit amb les organitzacions sindicals el 17 de desembre de 2018.  L’abonament d’aquest primer tram de la paga extra es farà a la nòmina del novembre i el 45% restant durant el 2022.

Nota de premsa