Gestió de casos covid als centres educatius


13 Sep, 2021

inici-de-curs

Aquest dilluns, dia 13, comencem el curs i és important que conegueu els darrers canvis i novetats que heu de tenir en compte en relació amb la gestió de casos covid-19 al centre.

“Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa (si tenen una dosi i han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, es considera pauta completa) que presenten alguna de les ​situacions següents" 

  • En relació amb aquest matei​x Protocol, ja s'han establert els tres circuits d'actuació davant la detecció d'un cas positiu.​​ 
  • A partir del dilluns 20 de setembre, el responsable covid de cada centre tindrà accés, a través de la Traçacovid, a les dades de la vacunació. Fins a aquesta data, si hi ha un cas positiu al centre, Salut informarà d'aquestes dades telefònicament. Els centres sabreu qui haurà de fer la quarantena a casa i qui no l'haurà de fer. Per tant, no heu de demanar a les famílies cap informació sobre la pauta de vacunació dels fills i filles.​
  • Quan es confina un grup d'alumnes d'educació infantil o primària o de centres d'educació especial, si hi ha alumnes immunitzats (perquè han passat la malaltia o bé perquè tenen la pauta completa de vacunació) poden continuar assistint presencialment al centre mentre el seu grup de convivència estable (GCE) està confinat. Cada centre, d'acord amb l'organització que té prevista per a situacions de confinament, pot optar per la solució que consideri més adequada per cobrir les necessitats de l'alumnat: afegir-los en un altre GCE; oferir-los suport de professorat que els atengui, etc.
  • ​​Tal com s'ha acordat amb les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya (AFFAC), les associacions de mares i pares d'alumnes poden accedir als centres educatius.​

Font: Web del Departament