Pujada del 2% i equiparació salarial


06 Oct, 2021

retribucions

 

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha proposat una pujada salarial del 2% per al proper any. Per a ANPE, aquesta pujada del 2%, plantejada pel govern per a ser inclosa en els pressupostos generals de l'Estat, és insuficient, més encara quan l’IPC està situat actualment en un 4%. Això suposarà una nova pèrdua de poder adquisitiu per al professorat que, unida a l'acumulada després de la baixada salarial de l'any 2010, suposa una minva de més d'un 20%. ANPE demana al govern que rectifiqui i que pressuposti una pujada salarial d'acord amb l'IPC, establint mecanismes correctors per buscar aquesta recuperació del poder adquisitiu perdut, amb l'objectiu d'arribar a una veritable equiparació salarial del professorat en tot l'Estat.

Cal recordar que la forta retallada salarial sofert pels empleats públics en 2010 va ser molt més gran en els grups funcionarials en què s'enquadra el professorat, sent en aquell moment la retallada salarial en la majoria dels cossos docents del 7%, mentre que per a altres col·lectius d'empleats públics va ser inferior a l'1%. Dita retallada va repercutir, i encara perdura, fonamentalment en les pagues extraordinàries les quals, just abans d'aquesta retallada, van arribar a ser dobles per primera vegada per al professorat i des d'aquell moment es van veure minvades al voltant de un 30%.

D'altra banda, en els últims anys, la bretxa salarial ha anat augmentant progressivament, arribant a ser, en alguns casos, més de 6.000 euros anuals per realitzar les mateixes funcions i havent accedit amb els mateixos requisits i condicions, simplement depenent de la comunitat autònoma en la qual s'estigui treballant.

Des d'ANPE seguirem apostant per aquesta equiparació salarial, lluitant i reivindicant en tots els fòrums de negociació, amb l'aval del suport majoritari rebut en les últimes eleccions sindicals per part del professorat, no solament per a aquesta equiparació, sinó també per recuperar més del 20% del poder adquisitiu perdut i que tornem a tenir i consolidar unes pagues extraordinàries que realment siguin dobles. Finalment, per evitar més pèrdues del poder adquisitiu, és imprescindible que s'estableixi una clàusula de revisió salarial anual en funció de l'IPC.