Resolució de modificació llistes aspirants de les oposicions convocades per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener


08 Nov, 2021

opos-con-logo

RESOLUCIÓ EDU/3285/2021, de 3 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d'abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

 

-1 Modificar l'annex 1 de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d'abril, per la qual es fan públiques les llistes de les persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, en el sentit següent:

1.1 Fer públiques les renúncies de les persones aspirants seleccionades que consten a l'annex 1.

1.2 Fer pública, a l'annex 2, la llista complementària de les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu, com a conseqüència de la renúncia de les aspirants que consten a l'annex 1, amb efectes econòmics i administratius d'1 de novembre de 2021.

1.3 Fer pública, a l'annex 3, la nova puntuació obtinguda per algunes persones que ja han estat seleccionades, per l'estimació dels recursos presentats, i que, com a conseqüència d'això i de les renúncies presentades, es modifica el número d'ordre atorgat a la llista de seleccionades.

1.4 Fer públiques, a l'annex 4, la llista de persones seleccionades del cos de professors d'ensenyament secundari, de les especialitats d'Anglès, de Biologia i geologia, d'Economia, d'Educació física, de Filosofia, de Geografia i història, de Llatí i de Matemàtiques, amb la nova numeració d'ordre, com a conseqüència de les que han vist modificada la seva puntuació per estimació de recursos i reclamacions, les que han presentat renúncia i les noves persones seleccionades; i la llista de les persones que ja havien estat seleccionades del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, de l'especialitat de Disseny gràfic, amb la nova puntuació obtinguda per estimació de les reclamacions presentades.