SUSPESA LA CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS 2022


15 Dic, 2021

oposiciones2

1. Aquesta era la previsió de places que s’havia pactat per  l’any 2022

2. Posteriorment el Departament va fer aquesta Proposta d’oferta pública d’ocupació – Estabilització personal interí i Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició 21-22

Places convocatòria 2021-2022 
Places taxes reposició 

3.A la mesa sectorial d’avui, el Departament posava sobre la taula convocar 3.816 amb caràcter immediat i se sotmetia a votació de la mesa. Acabada la votació, el Departament donava suport a la proposta majoritària de NO convocar oposicions amb caràcter immediat.

Algun dels sindicats, que s’ha aixecat de la mesa per evitar posicionar-se o s’ha abstingut, ha pensat en tots/es aquells/es docents que ja havien començat a preparar-se les oposicions? És just que al mes de desembre es prengui aquesta decisió?

Una vegada més, Catalunya serà pràcticament l’única comunitat que no convocarà oposicions (durant la crisi va ser també l’única que no va convocar oposicions durant set anys!)

ANPE, igual que ASPEC-SPS  defensen “convocar oposicions amb caràcter immediat i no esperar a convocar en el futur amb procediments encara pendents de concretar”.